Política de Privacidade

Lei Orgánica de Protección de Datos
Nesta Sección exponse a Política de Privacidade que regula o uso do servizo do sitio web que o CONCELLO DE MOS pon á disposición dos usuarios da internet, sobre a información de carácter persoal que pode facilitar cando visita a nosa páxina web.

1. Uso e Tratamento de datos de carácter persoal En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante LOPD), o CONCELLO DE MOS infórmalle que os datos de carácter persoal proporcionados mediante o enchemento dos correspondentes formularios de rexistro electrónico contidos no portal, das consultas referentes aos servizos ofrecidos, así como aqueles datos aos que o CONCELLO DE MOS acceda como consecuencia da súa navegación, serán incorporados nos arquivos automatizados da entidade, podendo exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións previstos no apartado 3∫. Por outra banda, mediante o rexistro dos datos, o usuario outorga o seu consentimento ao tratamento dos mesmos coas finalidades sinaladas. Naqueles casos onde sexa necesario cubrir un formulario e realizar o envío, a súa realización implicará necesariamente que fué informado (en virtude do artigo 5 LOPD) e, no seu caso, outorgou o correspondente consentimento (a tenor do artigo 6 LOPD) ao contido da cláusula anexada ao formulario e á presente política de privacidade. O usuario deberá encher os formularios con datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo informado nese preciso momento daqueles datos de obrigada enchemento (*) e as súas consecuencias en caso de non facelo. Así mesmo, coa aceptación, recoñece que a información e os datos persoais solicitados son exactos e veraces. Rogamos comunique de forma inmediata ao CONCELLO DE MOS calquera modificación dos seus datos de carácter persoal, #a fin de que a información contida nos arquivos municipais, estea en todo momento actualizada e non conteña erros ou desactualizaciones.

2. Medidas de Seguridade

O CONCELLO DE MOS infórmanlle que ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/o acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou de no medio físico ou natural. Todo iso, de conformidade co previsto no artigo 9 da LOPD e no Real Decreto 994/1999, do 11 de xuño, polo que se aproba a Lexislación de Medidas de Seguridade dos Arquivos Automatizados que conteñan Datos de Carácter Persoal (RMS). Así, o CONCELLO DE MOS estableceu medidas adicionais en orde a reforzar a confidencialidade e integridade da información nas organizacións, como o establecemento de limitacións ao uso do correo electrónico á hora de enviar datos ou documentos de carácter confidencial. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables. O CONCELLO DE MOS continuamente mantén a supervisión, control e avaliación dos procesos para asegurar o respecto á privacidade dos datos.

3. Exercicio de dereitos: Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición.

Aquelas persoas físicas que faciliten os seus datos ao CONCELLO DE MOS poderán dirixirse a esta administración, na súa calidade de Responsable do arquivo, co fin de poder exercitar @gratuitamente os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto dos datos incorporados nos seus arquivos nos termos previstos pola lexislación vixente . Dado o carácter confidencial da información, vostede non poderá exercitar os seus dereitos telefonicamente, debido a que este medio non permite acreditar a identidade como titular dos datos rexistrados. O interesado poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación por escrito dirixida ao Rexistro Xeral do Concello de MOS, sito en Praza María Pita, 1. 15001 MOS , coa seguinte referencia na súa carta: “LOPD Exercicio de dereitos” (xunto á súa solicitude escrita e asinada, deberá acreditar a súa personalidade achegando fotocopia do D.N.I)

4. Ligazóns

A páxina corporativa ofrece ligazóns a outros páxinas web que poden resultar do seu interese. Aínda que O CONCELLO DE MOS trata de asegurar que as páxinas web de terceiros cumpran os estándares adecuados en seguridade, non podemos garantir o cumprimento da normativa vixente en protección de datos nos mesmos. O CONCELLO DE MOS non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes i ofrecidos nos sitios web non xestionados por esta administración e que resulten accesibles a través do Portal do CONCELLO DE MOS. Con todo, esta administración encádrase dentro do apartado a) do artigo 17 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), xa que esta administración respecto a ligazóns facilitadas no Web, non teñen coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite ou recomenda é ilícita ou lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización.

5. Modificación da política de privacidade.

O CONCELLO DE MOS resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos, lexislativo ou xurisprudencial. Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso do Web despois de devanditos cambios, implicará a aceptación destes.