Aviso Legal

Titularidade do sitio web
En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio ElectrÛnico (LSSICE), Lei 34/2002 do 12 de Outubro, facilítaselle a seguinte información xeral sobre este sitio web:
Dominio: http://www.concellomos.es/
Titular: Excmo. Concello de Mos
Domicilio Social: Rúa Reguengo s/n 36416 Petelos (Mos) Pontevedra
Teléfono: (+34) 986 331 200
E-mail: informacion@concellomos.es

Condicións xerais de utilización
1. CONDICIÓNS E LIMITACIÓNS DE USO
O CONCELLO DE MOS resérvase o dereito de actualizar os contidos da páxina web e eliminalos, así como de limitar e impedir o acceso aos mesmos, xa sexa temporal ou definitivamente, sen previa notificación. A utilización da presente páxina web atribúe a condición de usuario da páxina web (en diante o Usuario) e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal no momento mesmo en que o Usuario acceda á páxina web. O Usuario comprométese a utilizar a páxina web, os seus contidos e servizos de conformidade coa lei, co presente Aviso Legal, coas condicións particulares de certos servizos e cos demais avisos, regulamentos de uso e instrucións postos no seu coñecemento, asÌ como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. Para ese efecto, o Usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos e lesivos dos dereitos e intereses de terceiros.
2. LIMITACIÓNS DE RESPONSABILIDADE
A reponsabilidad da utilización da información contida na páxina web é do Usuario.
Dispoñibilidade dos Servizos
O CONCELLO DE MOS non garante que as súas páxinas atópense operativas, nin que os seus contidos sexan completos, exactos ou fiables en todo momento. O CONCELLO DE MOS resérvase o dereito para modificar en calquera momento, sen aviso previo/previo aviso, os contidos deste sitio web e as Condicións Xerais de Acceso. En caso de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora dos servizos, o CONCELLO DE MOS ten o dereito para suspender temporalmente e sen necesidade de aviso previo/previo aviso o acceso ao presente sitio web, así como a reservarse o dereito de prestación ou cancelación dos servizos, sen prexuízo do cal procurar· poñelo en coñecemento dos usuarios, sempre que as circunstancias así llo permitan. Desta forma, exclúese calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse da falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos seus servizos e a utilidade que os usuarios puidesen atribuír ao presente sitio web.
Contidos non xestionados directamente por este sitio web
O CONCELLO DE MOS rexeita toda responsabilidade sobre a información contida en p·ginas web non elaboradas por aquel e, especialmente, sobre os contidos das ligazóns publicadas na súa páxina web. A páxina corporativa ofrece ligazóns a outros Web sites que poden resultar do seu interese. Aínda que o CONCELLO DA MOS trata de asegurar que os web sites de terceiros cumpran os estándares adecuados en seguridade e protección de datos, non podemos garantir o cumprimento da normativa vixente nos mesmos. O CONCELLO DE MOS non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes e ofrecidos nos sitios web non xestionados por esta administración e que resulten accesibles a través do Portal de Emprego do CONCELLO DE MOS. Con todo, esta administraciÛn encádrase dentro do apartado a) do artÌculo 17 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), xa que esta administración respecto a ligazóns facilitadas no Web, non teñen coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite ou recomenda é ilícita ou lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización. O CONCELLO DE MOS queda eximido de calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que puidesen derivarse da captación e uso por parte de terceiros das informacións e opinións facilitadas polos usuarios á páxina web. O CONCELLO DE MOS non se fai responsable en ningún caso dos contidos, informacións ou imaxes que non dependan da páxina web, nin estean xestionados polo CONCELLO DE MOS.